Hoạt động cộng đồng
Hoạt động cộng đồng
    Admin    
  • 09/03/2018 12:20

Với tinh thần hoạt động vì cộng đồng TVBUY đóng góp một phần trách nhiệm của mình đối với xã hội, đẩy mạnh sự phát triển lâu dài, bền vững trong tương lai. Trách nhiệm xã hội của TVBUY được thể hiện qua hành động thực tế bằng việc quan tâm đến nhân viên của công ty, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh doanh bền vững, tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên của mình có một cuộc sống ổn định, đầy đủ, sung túc, hạnh phúc. Nhân viên của TVBUY có cuộc sống ổn định tức là đã góp phần xây dựng xã hội. Đây là trách nhiệm xã hội mà công ty luôn ưu tiên thực hiện và hướng tới.

 

 

Chia sẻ với bạn bè:

Thương hiệu