Công ty TNHH đầu tư quốc tế Hoàn Mỹ đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp để cùng công ty phát triển bền vững. Nếu bạn là người có năng lực, đam mê, trách nhiệm và muốn cống hiến lâu dài thì hãy ứng tuyển vào các vị trí dưới đây. Công ty luôn tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, phù hợp với năng lực, cùng công ty xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên nòng cốt, đem lại lợi ích cho cả tập thể và cá nhân.
Vị trí đang tuyển

Công ty chúng tôi đang tuyển một số vị trí mà ứng viên có thể tham khảo.

Digital Advertising Specialist Ngày đăng : 04/06/2024          Ngày hết hạn : 03/07/2024 Số lượng: 2 Mức lương: 20 - 45 Triệu VNĐ Kinh nghiệm: 2 năm Xem chi tiết
English Content Writer Ngày đăng : 04/06/2024          Ngày hết hạn : 03/07/2024 Số lượng: 2 Mức lương: 13 - 18 Triệu VNĐ Kinh nghiệm: 2-3 năm Xem chi tiết
International Customer Service Ngày đăng : 04/06/2024          Ngày hết hạn : 03/07/2024 Số lượng: 2 Mức lương: 12 - 18 Triệu VNĐ Kinh nghiệm: 1-2 năm Xem chi tiết
E-commerce Executive Ngày đăng : 04/06/2024          Ngày hết hạn : 03/07/2024 Số lượng: 3 Mức lương: 15 - 30 Triệu VNĐ Kinh nghiệm: 1-2 năm Xem chi tiết
Biên Tập Viên Ngày đăng : 04/06/2024          Ngày hết hạn : 03/07/2024 Số lượng: 3 Mức lương: 13 - 18 Triệu VNĐ Kinh nghiệm: 1-2 năm Xem chi tiết
Content Deputy Team Leader Ngày đăng : 04/06/2024          Ngày hết hạn : 03/07/2024 Số lượng: 1 Mức lương: 16 - 22 Triệu VNĐ Kinh nghiệm: 2 năm Xem chi tiết
Tự ứng tuyển
thương hiệu
Copyright © 2020 QUOCTEHOANMY.COM. All Rights Reserved.
up